Interview Gerjan Kelder

Afgelopen week hebben wij Gerjan Kelder (de nummer 8 van de kieslijst van de Partij voor de Dieren) en Victor van der Sterren (de nummer 8 van de kieslijst van de Libertarische partij) geïnterviewd . Beide partijen hebben gemeen dat ze niet uitgaan van de huidige politieke structuren die meestal ad-hoc oplossingen moeten bieden aan de problemen waar de gemiddelde Nederlander ( kiezer) mee zit, maar meer een visie ontwikkelen vanuit hun principes en denkwijzen. Wel zijn ze zeer verschillend van elkaar.

Wil je in de toekomst handel drijven, dan hebben we wel een plaats nodig waar we dat kunnen. Kortom voor onze planeet zal gezorgd moeten worden. We hebben beide partijen aan de tand gevoeld over hun visie en de reden waarom juist ondernemers en verkopers bij hen aan het goede adres zijn.

Gerjan Kelder is Gemeenteraadslid voor Partij Voor de Dieren in Groningen en nummer 8 op de landelijke lijst.

Waarom heb je gekozen voor de Partij voor de dieren?

‘Er is wat mij betreft maar een partij die echt op komt voor mens, dier, natuur, milieu en duurzaamheid. We hebben maar een aarde en onze partij ziet als geen ander in, dat we een drastische verandering moeten ondergaan in het denken en doen, willen we niet over 30 jaar een volledig opgebruikte wereld hebben, waar er niet meer genoeg is voor iedereen.’

Wat doet de Partij voor de Dieren voor mensen?

‘Wij kijken bij alle punten die voorbij komen naar de volgende vier uitgangspunten.

  • Mededogen
  • Duurzaamheid
  • Persoonlijke vrijheid
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid

Als je dit legt op het asielzoekers beleid of op de ouderenzorg bijvoorbeeld, dan kun je alleen al bij ‘mededogen’ bedenken dat wij aan de mens denken.Verder is het zo dat wij naar het grote plaatje kijken. Als wij allemaal door blijven consumeren zoals we nu doen (en dan heb ik het natuurlijk niet over de kleine groep mensen die wel goed bezig is), dan is er straks niet meer genoeg voor de mens.

Heel simpel; er is genoeg eten voor iedereen, maar het wordt verkeerd verdeeld. Er gaan kostbare eetbare eiwitten verloren aan veevoer (en dan nog niet gesproken over de regenwouden, verantwoordelijk voor ons zuurstof, die gekapt worden voor het verbouwen van veevoer) dat prima door mensen gegeten kan worden. De zogenaamde eiwittransitie zorgt er op dit moment voor dat we een inefficiëntie slag hebben die ongeveer 7 x kleiner kan. Als je de soja, bedoeld voor veevoer, rechtstreeks aan mensen te eten geeft (ik eet zelf ook heerlijke soja producten) hoef je niet 7 keer zoveel eerst aan vee te voeren waarvan je het vlees vervolgens eet. Mits goed gealloceerd hoeft er geen honger in de wereld te zijn als we allen een behoorlijk stuk minder vlees eten. Als het aan ons ligt kunnen er dus wereldwijd heel eenvoudig meer mensen gevoed worden. Dat is een van de dingen die wij voor de mens doen.’

Wat heeft de PVDD tot nu toe bereikt en waar ben je het meest trots op?

‘Landelijk hebben we natuurlijk het een en ander bereikt en op gemeentelijk niveau (waar ik zelf dus voor verantwoordelijk ben) is het ons gelukt om ons in de afgelopen twee en een half jaar op de kaart te zetten. We hebben er voor gezorgd dat anders met wilde dieren wordt omgegaan in de stad (circusbeleid is nu een voorkeursbeleid zonder wilde dieren en het zomaar laten meelopen van bijvoorbeeld olifanten door het stadscentrum is aan banden gelegd) en de informatievoorzieningen over bijvoorbeeld de hengel ‘sport’ moet duidelijker maken wat voor gevolgen hengelen kan hebben.

Daarnaast wordt er tijdens de modeparade in Groningen geen bont geshowd en denkt de gemeente mee aan de Meat Free Monday campagne van Sr Paul Mc Cartney. Ook zijn we heel alert als het gaat om het verwijderen van groen in de stad en onlangs is er een motie aangenomen waarin we voor elkaar hebben gekregen dat de gemeentelijke organisatie alleen nog maar proefdiervrije schoonmaakmiddelen mag gebruiken.
Het zijn maar een paar voorbeelden en hier kun je alle successen (en ook de moties die niet zijn aangenomen) teruglezen.’

Waarom passen mensen die in het verkoopvak zitten en ondernemers goed bij de PVDD?

‘Wij zijn in sommige opzichten liberaal ingesteld en willen juist de kleine ondernemers beschermen. Het past bij onze visie om meer aandacht te geven aan kleine ondernemers dan aan grote megabedrijven. Ook al denken wij dat de mensen moeten gaan consuminderen ipv consumeren en dat men duurzaam moet inkopen, dan kun je volgens ons nog steeds als consument en als ondernemer zelf keuzes maken in hoe je daar mee omgaat. Lokaal geproduceerd, geassembleer en verbouwd gaat boven import van ver en we moeten die ondernemers extra steunen die dit belangrijk vinden.’

Wat kan Nederland verwachten bij meer zeggenschap van de PVDD?

‘Een veel mooier Nederland en uiteindelijk een aarde waar geen roofbouw op is gepleegd. Maar daar zijn we nog lang niet. We beginnen bij ons zelf en proberen onze invloed steeds verder uit te bouwen.’

Website: gerjankelder.com

Gerjan Kelder

Gerjan is gemeenteraadslid voor de Partij Voor De Dieren in Groningen. Daarnaast is hij muziekdocent aan de hogeschool van Leeuwarden en runt hij een studio als eigenaar van Clay Records.