Aquisitie moet Acquisitie zijn

Je ziet vaak bij vacatures de opmerking ziet staan aquisitie wordt niet op prijs gesteld, het zou moeten zijn acquisitie. Dat betekent dat men het niet op prijs stelt, dat allerlei bedrijven in de telefoon klimmen en gaan bellen over desbetreffende vacature en vervolgens aanbiedingen gaan doen, hoe deze vacature in te gaan vullen.

Aquisitie verkeerd geschreven

Aquisitie is de verkeerd geschreven variant van acquisitie vandaar dat u bij ons terecht komt. Alles wat u wilt weten, leren en zien over acquisitie kunt u op deze site vinden.

Aquisitie moet Acquisitie zijn

Je vraagt je af waarom aquisitie zo vaak verkeerd geschreven wordt en bij vele gerenommeerde bedrijven verkeerd op de site vermeld staat. Daarover kunnen we kort zijn : De kans dat u schrijf ,stijl of spelfouten op internetsites aantreft is bij nagenoeg elke site 100 procent. Ook bij de onze jammer genoeg. Het internet is medium waar men veelal spontaan iets opzet en met de komst van de moderne media als twitter, facebook en linkedin meer en meer gewend is zo snel mogelijk te communiceren. Dus op een fout meer of minder wordt niet meer gekeken.

Toch is het jammer dat deze fouten meer en meer voorkomen de neerlandici kunnen waarschijnlijk geen dag op internet vertoeven, zonder zich groen en geel te ergeren. Aquisitie.org is de mening toegedaan dat je zoveel mogelijk in moet gaan op de realiteit kortom een extra domein met een verkeerd getypte aquisitie.org is al snel vastgelegd en ook onder het woord aquisitie vindt u ons dus.

Het is natuurlijk wel jammer dat we minder uniform schrijven en ons steeds meer in verkeerd geschreven taal uitten, al was het enkel maar voor de duidelijkheid in deze vaak verwarrende en snelle tijden.

Maar niet getreurd aquisitie.org en acquisitie.org staan open voor alle types dus bezoek onze site zoveel u wilt er staan dagelijks nieuwe artikelen, tips ,verhalen ,vacatures, etc over aquisitie op.

Wees dus welkom op Aquisitie.org. En natuurlijk geen dag zonder aquisitie want zonder aquisitie zou er geen acquisitie zijn.