Is (acquisitie) succes maakbaar?

Deze vraag kreeg ik recent van een deelnemer aan een training. Het antwoord op deze vraag is volmondig : “Ja”. In dit artikel ga ik in op diverse factoren van deze “maakbaarheid” en ook redenen waarom dit ondernemers niet lukt. In beginsel zal je over een aantal eigenschappen moeten beschikken als ondernemer om succesvol te zijn.

Eigenschappen van succesvolle ondernemers

Iedere ondernemer kan succesvol zijn, met een goed product en/of onderscheidende, waardevolle dienstverlening. Er zullen echter wel een aantal factoren aanwezig moeten zijn om het proces van succesvol ondernemen gemakkelijker te maken. Een aantal voorwaarden:

Succesvolle ondernemers zijn coachable: ze staan open voor kritiek, leren voortdurend en laten zich begeleiden door experts, omdat ze weten dat dit de belangrijkste basis is voor toekomstig succes;

Ze zijn consistent bezig: ze hebben een duidelijk doel en plan om dit doel te bereiken en weten dat dit een voortdurende inspanning nodig heeft;

Ze kunnen loslaten: tegenslag hoort bij het ondernemerschap en succesvolle ondernemers leren hiervan, om het de volgende keer beter te doen;

Ze geven om hun klanten: ze zijn oprecht betrokken bij de mensen die ze helpen, omdat ze zich realiseren dat hun succes het belangrijkste bestaansrecht en onderscheidend vermogen is;

Het zijn harde werkers: ze realiseren zich dat succes niet vanzelf komt en dat je eerst veel tijd en energie in iets moet steken, voordat je resultaat krijgt. Alle verhalen over moeiteloos succes etc. ten spijt.

Daarnaast is het belangrijk om een aantal veel voorkomende excuses te elimineren die ondernemers vaak gebruiken, als ze niet succesvol zijn. De meest gebruikte excuses:

– Mijn klant heeft het geld er niet voor;

– De crisis, iedereen geeft minder uit, dus ook mijn klant;

– Het was niet het juiste moment;

– Deze initiatieven werken niet in mijn branche;

– Als ik straks bekender ben, dan komen de klanten vanzelf;

Waarom succes maakbaar is

Veel ondernemers hebben een goede website, die ook goed gevonden wordt en hopen dat de klant vervolgens vanzelf komen. Dat is echter niet zo. Je zult zelf initiatieven moeten ontwikkelen en actie ondernemen, voor het krijgen van nieuwe klanten. En dat is maakbaar. Als je namelijk iets doet, gebeurt er altijd iets, je krijgt dus altijd resultaat. Je gewenste resultaten zijn je successen, je ongewenste resultaten je leerpunten om het volgende keer beter te doen, waardoor je dus altijd groeit.

Zo kun je bijvoorbeeld de volgende actiepunten plannen en uitvoeren:

  • De komende periode X (dagen/weken) een Y aantal telefoontjes plegen;
  • Mensen een persoonlijk bericht sturen via sociale media, om je contact op te warmen en later wellicht contact op te nemen;
  • Een workshop creëren en promoten;
  • Een interessant artikel schrijven of een video met tips delen, om zo meer bekendheid te krijgen;
  • Naar een ondernemersbeurs gaan en hier een X aantal mensen aanspreken en dit gericht opvolgen;
  • Een originele marketingactie bedenken, dit promoten onder je doelgroep en deze actie ook opvolgen;
  • Start met een blog en publiceer hier periodiek nieuwe content, waardoor je een groep trouwe volgers creëert.  Doe deze groep volgers van tijd tot tijd een interessant aanbod.
  • Laat je via diverse kanalen periodiek zien (video, blog, Youtube, LinkedIn, Twitter, Facebook), dit zorgt voor meer bekendheid en het creëren van expertstatus.

Het meest belangrijk is om deze acties te plannen en te volharden in de uitvoer hiervan. Veel ondernemers nemen zich voor om veel dingen te gaan doen, maar houden dit in de praktijk niet structureel vol. Ze gaan pas weer als een speer aan de slag als ze nieuwe klanten nodig hebben, wat natuurlijk niet goed werkt op lange termijn.

Conclusie

Maak voor jezelf een actieplan en voer dit ook strikt uit. Zonder acties en verdere stappen, zal je waarschijnlijk deze situatie houden als dat je nu hebt. Wees bereid om te investeren in nieuwe kennis en methodieken, ze helpen je verder.

Meer tips om klanten te werven?

Kijk dan op www.tipsvoormeeromzet.nl.

Dennis J. Jansen

Dennis J. Jansen is eigenaar van Develop Training & Coaching. Hij helpt ondernemers om gemakkelijker klanten te werven, met de combinatie van mindset en vaardigheden als belangrijkste elementen. Motto: Wie stopt met beter worden, houdt op goed te zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.