Interview Kim Tjoa

Onlangs hebben we een lezing bijgewoond van Kim Tjoa. In een vorig leven was hij advocaat en interim jurist. Tegenwoordig is hij eigenaar en medeoprichter van Floow2, World’s Reset Button. Daarnaast is hij spreker, publiceert hij artikelen en heeft hij het boekje Persoonlijke bewustwording en vrije markt geschreven.

 

Wie ben je en wat doe je?

Mr drs Kim Tjoa, ik ben geboren op 26 december 1965, opgegroeid in Edam en zoon van een Chinese vader en Nederlandse moeder. Na mijn middelbare school aan de R.S.G. te Hoorn, ben ik Nederlands en Internationaal recht gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat, ben ik tot en met 2011 actief geweest als interim jurist. Thans ben ik eigenaar en medeoprichteer van Floow2, World’s Reset Button, een online bemiddelingsservice voor bedrijven met overcapaciteit.

Ik heb vanuit mijn proces naar persoonlijke bewustwording, een klassiek liberale kijk op de wereld ontwikkeld. Het is mijn passie om via het schrijven van boeken, publicaties, lezingen en debat mensen bewust te maken van wat de volgende stap voor ieder zou kunnen zijn om zichzelf te verwezenlijken en in volledige vrijheid te leven. Ik leg daarbij verbanden tussen de natuur van de mens en de samenleving waarin hij leeft en maak de link tussen het heden en het verleden en de maatschappelijke systemen die de mens onvrij maken.

Hoe zijn de reacties op je boek “Persoonlijke bewustwording en vrije markt?”

De reacties van mijn lezers op mijn boekje zijn positief. De 26 hoofdstukjes met inzichten, levenswijsheden en kennis, biedt aan ieder wat wils. Sommigen hebben meer met mijn holistische inzichten over het leven, terwijl anderen zich weer herkennen in mijn Libertarische visie op democratie, economie en maatschappij.

Wij hebben een lezing van je bijgewoond en je gaf daar een verhandeling over lineaire en circulaire bedrijfsvoering. Zou je dit voor onze lezers kunnen toelichten?

De tijdgeest maakt dat we middenin een systeemcrisis zitten. We zitten in de transformatie van lineair naar circulair denken. Van Top-Down naar Bottom-Up. Van denken in termen van macht, wantrouwen, controle, volgzaamheid naar denken in termen van vrijheid, vertrouwen, saamhorigheid en gelijkwaardigheid. Op het gebied van productieprocessen houdt dit in dat we het Cradle-to-Cradle Principe gaan omarmen door grondstoffen die afkomstig zijn uit eindige bronnen terug te brengen in de kringloop volgens reduce, recycle, replace principles. De natuur zelf waarin alles wat afsterft weer afvalloos wordt gebruikt als grondstof voor nieuw leven dient hierbij als lichtend voorbeeld. Het businessmodel van onze onderneming faciliteert ondernemers te gebruiken wat er al is. Delen is het nieuwe hebben.

Wat heb je in je leven gehad aan het feit dat je jurist bent?

Als praktijkjurist heb ik mijn analytisch denkvermogen sterk ontwikkeld. Het heeft mij ook geleerd om voor mijn opdrachtgevers vooral pragmatisch en oplossingsgericht bezig te zijn. Ik doe dat vanuit het principe ‘wil je gelijk of wil je geluk?’. Ik houd mijn klanten altijd voor dat het om allerlei redenen verstandiger is om verantwoording te nemen voor de oorzaak en oplossing van het geschil met een ander, dan naar die ander te blijven wijzen. Om in dat spel als adviseur overeind te blijven spelen strategie en empathie een belangrijke rol.

Wat had je anders willen doen in je leven en/of loopbaan?

Niets. Het leven loopt zoals het loopt. Je bent niet je verleden, je hebt een verleden. Alles waarvoor je hebt gekozen, draagt bij aan de persoon die je nu bent. Het leven is een constant proces van zelfverwezenlijking, zelfreflectie en verandering. Ze zeggen wel “Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen.”

Geef je vaker lezingen, voor wie zijn deze lezingen geschikt en hoe kan men je inhuren?

Ja, ik krijg gelukkig de gelegenheid om regelmatig voor publiek te spreken. Zo heb ik vorig jaar in het Beatrix theater een lezing gegeven voor de Beursgenoten van Geert Schaaij. Onlangs ben ik geboekt om ambtenaren van de Belastingdienst te inspireren. Verder spreek ik voor ondernemersverenigingen en vrijdenkers. Via sprekersbureau Assemblee en rechtstreeks ben ik in te huren. De inhoud van mijn lezing stem ik af op mijn publiek en de realiteit van de dag.

Floow2

Wat is jullie doel met Floow2?

Het doel van FLOOW2 is om de bestaande overvloed in de wereld zichtbaar te maken en aan te spreken. Dat levert 3 dingen op: (1) verhuuromzet uit de nu onzichtbare overvloed, feitelijk dood ongebruikt kapitaal (2) kostenverlaging omdat je niet hoeft aan te schaffen maar de capaciteit v/e ander kunt inhuren, en het gevolg is (3) duurzaamheid: als we de overvloed aanspreken kunnen we stoppen met de ongebreidelde overproductie, en remmen we dus het grondstof- en energieverbruik aanzienlijk af.

Floow2 logo

 

 

 

Duurzaamheid kost vrijwel altijd geld voordat het wat oplevert. Dat is een barricade. Bij FLOOW2 is duurzaamheid een logische bijwerking van geld verdienen. Daarom is het zo razend sterk en “an offer you can’t refuse”.

We zijn FLOOW2 gestart in de B2B markt voor zwaar materieel, maar de overvloed zit overal. FLOOW2 heeft 89 (!) verschillende markten gedetecteerd waarin haar concept kan worden toegepast. Zwaar materieel is de eerste die is gepenetreerd, en een van de grootste. Ter illustratie: er staat voor zo’n $ 5.000 miljard aan zwaar materieel op aarde wat pakweg 50% van alle tijd ongebruikt stilstaat. Dat alleen al is van de zotte.
Wat is het verdienmodel achter dit initiatief?
FLOOW2 verdient aan advertising en met een fee op aangeboden services (denk aan tracking en tracing, verzekeringen, creditchecks etc.). Vooralsnog hebben wij ervoor gekozen om de klant GEEN fee af laten dragen over de verhuuromzet die via FLOOW2 wordt gerealiseerd.

Op jullie site kunnen ondernemers zich aansluiten bij ‘De Zwerm’, wat is dat?

FLOOW2 beschouwt ondernemerschap en zelfwerkzaamheid als een groot goed, als de brandstof waarop het economisch proces loopt. De sociale vangnetten worden steeds meer onbetaalbaar, en op de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van mensen zal in de komende jaren (noodgedwongen) een steeds groter beroep worden gedaan. FLOOW2 ziet dat aankomen en loopt daarop vooruit. FLOOW2 bestaat niet uit een groep werknemers in dienst van een bedrijf, maar uit een zwerm van zelfredzame en gepassioneerde ondernemers die FLOOW2 met elkaar gaan uitbouwen. Zoals vogels samen een zwerm vormen, vormen ondernemers FLOOW2. Eén voor allen, allen voor één.

Wat doet Floow2 aan acquisitie of marketing om aan nieuwe deelnemers te komen?

FLOOW2 is in gesprek met tal van grote en kleine ondernemingen in de Bouwsector en Agrarische sector om deel te nemen. De waarde van FLOOW2 wordt daar onderkend, onderstreept. Daarnaast legt FLOOW2 op dit moment verbindingen met grote bedrijven in de financiële sector en manufacturing sector: zij onderkennen dat de trend naar deelgebruik (“collaborative consumption”) er is, dat die zal groeien en ook niet tegen te houden is en zijn geïnteresseerd om daarvan deel uit te maken. Deze bedrijven zijn financieel sterk, hebben een stevige foothold in de Bouw / Agrarische sector en beschikken over grote, ook internationale verkoopkracht.

Hebben jullie verkopers in dienst en zo ja, waar worden die op geselecteerd?

Onze verkopers zijn zelfstandige ondernemers, welke allemaal een carrière achter de rug hebben als werknemer bij grote internationale bedrijven en met stevige ervaring in Key Account Management. De trend van “collaborative consumption” dient namelijk op het niveau van Raden van Bestuur te worden besproken. Wanneer de trend doorzet – dit is een kwestie van tijd, en het tipping point komt er aan – zullen de early adopters de grootste vruchten plukken en de late majority de bedreigingen ondervinden van concurrenten die eerder zijn ingestapt.

Tot slot, heb je nog een tip voor Acquisitie.org?

Eentje. Acquisitie.org stelt op de pagina Over ons als centraal thema “Verkoop Meer”. Steeds meer markten worden in de komende jaren echter gedomineerd door krimp, en om daarin te kunnen overleven dienen andere businessmodellen te worden ontwikkeld om “meer, maar met minder te kunnen doen”. FLOOW2 doet dat bijvoorbeeld door de overvloed zichtbaar te maken, waardoor die verhandeld kan worden. Daarin zit zeer veel verborgen rijkdom.

Waar zit diezelfde verborgen rijkdom voor Acquisitie.org? Dat antwoord kunnen wij niet geven. Het thema “meer” sec aanhouden lijkt ons in ieder geval OldSchool.

De 4M’s van “Meer Maar Met Minder” lijkt ons als thema geschikter voor de komende jaren. De vraag is dan wel hoe Acquisitie.org dat in haar eigen propositie gaat invullen; waarschijnlijk niet door de bestaande uitgeknepen businessmodellen te blijven volgen maar door er juist een andere invulling aan te geven.

Kim Tjoa

Kim Tjoa was werkzaam als advocaat en interim jurist. Thans is hij eigenaar en medeoprichter van Floow2, World’s Reset Button, een online bemiddelingsservice voor bedrijven met overcapaciteit. Daarnaast is hij auteur van het boek 'Persoonlijke bewustwording & vrije markt'.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.