Interview Victor van der Sterren

Afgelopen week hebben wij Gerjan Kelder (de nummer 8 van de kieslijst van de Partij voor de Dieren) en Victor van der Sterren (de nummer 8 van de kieslijst van de Libertarische partij) geïnterviewd . Beide partijen hebben gemeen dat ze niet uitgaan van de huidige politieke structuren die meestal ad-hoc oplossingen moeten bieden aan de problemen waar de gemiddelde Nederlander (kiezer) mee zit, maar meer een visie ontwikkelen vanuit hun principes en denkwijzen. Wel zijn ze zeer verschillend van elkaar.

Wil je in de toekomst handel drijven, dan hebben we wel een plaats nodig waar we dat kunnen. Kortom voor onze planeet zal gezorgd moeten worden. We hebben beide partijen aan de tand gevoeld over hun visie en de reden waarom juist ondernemers en verkopers bij hen aan het goede adres zijn.

Victor van der Sterren is 26 jaar, zelfstandig ondernemer en investeerder, voornamelijk op het gebied van productontwikkeling. Daarnaast is hij kandidaat-Kamerlid voor de Libertarische Partij. Ook zet hij zich in om het libertarisme onder de aandacht te brengen in Nederland. Dat laatste doet hij vooral door middel van het schrijven van artikelen op De Dagelijkse Standaard, Liberale Media en zijn eigen blog.

Je bent een libertariër. Wat is dat?

‘Een libertariër is iemand die gelooft in vrijheid, en die de initiatie van geweld en dwang afkeurt. Wij geloven dat ieder mens recht heeft opzijn eigen leven, op zijn lichaam en geest, op zijn eigendom en op zijn vrijheid. Andere mensen mogen jou deze rechten niet afnemen, net zo min als jij ze van anderen mag afnemen.

Cruciaal is dat dit ook voor de overheid opgaat: net zoals de buurman jou niet mag aanvallen, bedreigen of dwingen, zou de staat dat ook niet moeten mogen. Libertariërs wijzen het bestaan van “slachtofferloze misdrijven” dus af, net als heel veel andere overbodige en bemoeizuchtige wetten en regels die Nederland rijk” is. We pleiten voor zo veel mogelijkvrijheid, en dus voor zo min mogelijk overheid.’

Als er geen overheid is hoe kunnen we dan onze natuurlijke bronnen(water gas olie etc) voor volgende generaties veilig stellen?

‘De overheid vertelt ons keer op keer dat we niets zonder de overheid kunnen. Dat is net als zeggen dat dieren niet zonder boerderijen kunnen, of vogels niet zonder kooitjes. De overheid zorgt eigenlijk heel slecht voor onze natuurlijke rijkdommen. Laat ik het meest radicale voorstel uit ons programma nemen: we willen zelfs de oceanen privatiseren. Nu is het zo dat de oceanen “gemeenschappelijk bezit” zijn. Alle landen mogen er uit vissen. Ze concurreren fel met elkaar, en proberen er ieder zo snel mogelijk zo veel mogelijk vis uit te halen vóór de andere landen dat kunnen doen. Dat is totaal niet duurzaam.

Als een private partij echter een deel van de oceaan bezit, en daar de visserijrechten voor kan uitgeven, dan is het in zijn belang dat de visstand daar op peil blijft. Anders is na enige tijd alle vis op, en verdient hij daar niets meer aan. In het belang van zijn eigen onderneming zal hij overbevissing tegengaan. De visstand in de open zee is er enorm bij gebaat als we de oceaan privatiseren. Overheden worden niet gestraft door de markt als ze fouten maken, en daarom zijn ze juist bij uitstek ongeschikt om over belangrijke zaken te gaan.’

Kunnen gehandicapten op dezelfde voorzieningen rekenen bij een meer libertarische maatschappij?

‘Ik geloof dat alle mensen, ook gehandicapten, in een meer libertarische maatschappij zullen kunnen genieten van betere voorzieningen dan nu. Mensen worden doodsbang gemaakt met verhalen over marktwerking in de zorg. Welke marktwerking? Bijna alle ziekenhuizen in Nederland worden direct of indirect bestuurd door de overheid. Het is de overheid die bepaalt welke verzekeraars hun diensten mogen aanbieden. Buitenlandse verzekeraars worden meteen al uitgesloten.

En ga maar eens kijken bij de raden van bestuur, toezicht en commissarissen van de “goedgekeurde” verzekeraars: die zitten vol met politici en ex-politici! Vervolgens verplichten diezelfde politici, of hun partijgenoten, het godganse land om een verzekering af te sluiten bij de  verzekeraars waar zij zelf een belang in hebben.

Dat is geen vrije markt, dat is een kartel met overheidssteun. Het is de voornaamste reden waarom de zorgkosten nu zo hoog zijn. In een libertarische maatschappij wordt dat kartel opengebroken door de kracht van vrije concurrentie. De macht van de overheid en de grote verzekeraars is weg. Burgers kunnen naar de concurrent stappen, of zelf een gemeenschappelijk fonds opzetten in hun eigen wijk of dorp.

Dan legt iedereen die meedoet per maand een bedrag in (eventueel naar draagkracht). Als zo’n participant dan met gezondheidsproblemen te maken krijgt, worden de zorgkosten uit dat fonds betaald. De dure verzekeraar zit er niet eens meer tussen. Een simpele en elegante oplossing, die in Nederland nu niet eens is toegestaan – met dank aan de bemoeizieke overheid.’

Waarom passen mensen die in het verkoopvak zitten en ondernemers goed bij de Libertarische Partij?

‘Eerlijke mensen die niets anders willen dan gewoon handel drijven met anderen, worden nu door de overheid genadeloos gepest. In Den Haag denkt men zich met alles te moeten bemoeien – ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar de burger heeft er alleen maar last van. De zwaarste last komt terecht bij mensen die de economie juist dragen: de ondernemers en de verkopers van diensten en goederen.

Niet alleen torsen die het overgrote deel van de belasting, ze worden ook nog eens kapot gemaakt middels een eindeloze stortvloed aan regels. Waarom zou je toestemming van de overheid nodig hebben om zaken te mogen doen? Voor de Libertarische Partij is het helder: een vrije markt betekent dat alle betrokken partijen uit vrije wil tot een overeenkomst komen, waar ze elkaar vervolgens ook juridisch aan kunnen houden. Wat is de taak van de staat dan nog, behalve optreden in geval van fraude en bedrog?

Wij zouden het ministerie van Economische Zaken, en alle bureaucratische ellende die daar aan hangt, liefst direct opheffen. Wij pleiten voor vrij en ongehinderd ondernemerschap, zodat de economie eindelijk weer ruimte krijgt om te groeien.’

Wat kan Nederland verwachten bij meer zeggenschap van de Libertarische Partij?

‘In één woord: ademruimte. Dit hele land zit nu vastgebonden in een dwangbuis van overheidsbemoeienis, en daar willen wij een einde aan maken. Wij willen af van het maatschappijbeeld dat de overheid heeft: het beeld van dit land als een soort zielloze fabriek van herverdeling en strikte ordening, waarin mensen gereduceerd zijn tot kleine wieltjes in een grote machine.

Wij bieden daarvoor in de plaats onze eigen visie: die van vrijheid, verantwoordelijkheid en echte menselijke compassie. In de praktijk betekent dat een gelukkiger land, met burgers die zelf nadenken en beslissingen nemen. Een welvarend land, waar de economie niet kapotbelast wordt door een altijd gulzige overheid. Een vrij land, waar mensen zonder dwang kunnen leven.’

Victor van der Sterren

Victor is zelfstandig ondernemer en investeerder, voornamelijk op het gebied van productontwikkeling. Daarnaast schrijft hij artikelen voor De Dagelijkse Standaard, Liberale Media en zijn eigen blog.